Home

Welkom op het blog over de KB-collecties. Hier schrijven specialisten van de Koninklijke Bibliotheek over alles wat ze raakt, opvalt of verwondert.

Edward Multon, Satans ambassadeur, 1962

‘“Harry!” gilde ze en snelde naar voren. Handen hielden haar tegen. “Het spijt mij, madam!” zei Finch ernstig. “Uw echtgenoot staat onder arrest.” “Maar hij heeft toch niets gedaan!” Riep ze uit. “Dat zullen wij uitzoeken, mrs. Bringham. Om te beginnen gaat hij met ons mee. Wij moeten onze plicht doen – I’m very sorry, madam.” Mrs. Bringham zag met verwilderde ogen toe, hoe men haar man wegvoerde. Ze was het derde slachtoffer der ongelukkige vrouwen, die door de misdaad van een verdorven brein in het ongeluk werden gestort.’

Arno Kuipers | 13 augustus 2014 | Thrillers, Herman van der Voort, Cor Docter

Dat de plano-collectie in de KB erg gevarieerd is, blijkt bijvoorbeeld uit de vondst van 53 affiches  met betrekking tot de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië (Verzameling affiches betreffende de Indonesische kwestie, aanvraagnr. KW 1055 H 3). Deze zijn allemaal uitgegeven in de periode tussen 1945-1949 en geven een beeld van de verschillende meningen over de Indonesische kwestie in Nederland. Veruit het meeste van het propaganda materiaal in deze verzameling is uitgegeven door het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid of individuele leden van deze organisatie.

Marieke van Delft | 7 augustus 2014 | Plano's, Indonesië, affiches
Schrijversalmanak voor het jaar 1955

Vorige week hield ik een lunchlezing voor de personeelsvereniging van de KB. Onderwerp: Lucebert. Omdat we in de bibliotheek waren, in een zaaltje bij de leeszaal Bijzondere Collecties, hoefde ik me niet te beperken tot powerpoint-afbeeldingen, maar konden sommige boeken en kranten op tafel komen. Bijvoorbeeld Het Parool en de Haagse Post waarin vroege tekeningen van Lucebert staan, meest cartoons of illustraties bij verhalen van anderen.

Paul van Capelleveen | 25 juli 2014 | tijdschriften, auteurs, literatuur, vignetten, jaren vijfitg
Eerste nummer van Tegenstroom, juli 1964

 

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat literair Nederland werd opgeschrikt door het verschijnen van een nieuw literair tijdschrift met radicale doelstellingen: Tegenstroom. Het eerste nummer verscheen in juli 1964. De redactie kondigde in haar inleiding aan orde op zaken te gaan stellen in de Nederlandse letterkunde:

Arno Kuipers | 18 juli 2014 | Tegenstroom, Theo Kars, Boudewijn van Houten, tijdschriften
Prikportret van Paus Pius VII

In april begon ik als stagiair bij het Plano-project – een project waarin ongecatalogiseerde prenten uit de planocollectie beschreven worden. Veel van de verzamelingen plano’s in de KB waren al beschreven door de vorige stagiaire, Tamara Hiemstra, maar het aantal verzamelingen is zo groot dat er nog genoeg te ontdekken is. Tijdens het beschrijven van een verzameling portretten genaamd Verzameling meest negentiende-eeuwse portretten, lithographie of kopergravure (aanvraagnr: KW 1056 E 11) ben ik een bijzonder portret tegengekomen.

Marieke van Delft | 17 juli 2014 | prikkunst, portretten, paus Pius VII, Plano's