Home

Welkom op de blog over de KB-collecties. Hier schrijven specialisten van de Koninklijke Bibliotheek over alles wat ze raakt, opvalt of verwondert.

B. Maso, Nederland heeft de gele trui. Aanvraagnummer 14049403

Eerst werden alle vluchtheuvels verwijderd, toen verscheen er in elke etalage een fiets en ondertussen dragen de bomen gele truien. Utrecht is klaar voor de Tour de France!

Anna Rademakers | 1 juli 2015 | tour de france, wielrennen, sport
Arthur van den Boogaard, "De Nederlandse wielerliteratuur in 60 en enige verhalen". 2015

Op 22 juni ziet een nieuwe bloemlezing gebaseerd op de collecties van de Koninklijke Bibliotheek het licht. Aan de vooravond van de Utrechtse Proloog van de Tour de France verschijnt dan De Nederlandse wielerliteratuur in 60 en enige verhalen, samengesteld door Arthur van den Boogaard en uitgegeven door Prometheus/Bert Bakker.

Arno Kuipers | 19 juni 2015 | fiets, wielrennen, wielersport, sport, journalistiek
Verjaringfeest van de altyd gedenkwaardige overwinning en slag van Waterloo (Borms 0862)

In juni 2015 wordt de Slag bij Waterloo herdacht. Het is dan 200 jaar geleden dat Napoleon in 1815 definitief verslagen werd door de geallieerde legers. Deze belangrijke gebeurtenis, die een einde maakte aan de Franse overheersing in grote delen van Europa, vind je ook terug op 19e en vroeg 20e-eeuwse centsprenten.

Karin Vingerhoets | 17 juni 2015 | Napoleon, centsprenten
Leendert Brummel, Frans Hemsterhuis
Brummels bijzondere band met Hemsterhuis

Sinds de negentiende eeuw kent de KB een rijke Hemsterhuis-traditie, die tot op heden wordt voortgezet. Een belangrijke rol daarin speelde Leendert Brummel (1897-1976). Hij studeerde Nederlands en geschiedenis in Leiden. In 1925 promoveerde hij cum laude bij Johan Huizinga op zijn dissertatie Frans Hemsterhuis: een philosophenleven (Haarlem: Tjeenk Willink 1925).

Kirsten Hulsker | 15 juni 2015 | Frans Hemsterhuis, filosofie, geschiedenis, sammlung Maas
portret van filosoof Frans Hemsterhuis

Onder invloed van technologie hebben social networks een grote vlucht genomen. Maar netwerken is natuurlijk van alle tijden. Kritische denkers verspreidden hun ideeën aanvankelijk via brieven, later via academische tijdschriften en tegenwoordig kunnen zij hun werk open access publiceren. De belangrijkste Nederlandse filosoof uit de achttiende eeuw zette zijn netwerk op een bijzondere manier in om zijn gedachtegoed te delen. Inspiratie haalde Frans Hemsterhuis (1721-1790) uit zijn vriendschappen.

Kirsten Hulsker | 12 juni 2015 | filosofie, netwerken