Home

Welkom op het blog over de KB-collecties. Hier schrijven specialisten van de Koninklijke Bibliotheek over alles wat ze raakt, opvalt of verwondert.

Tot nu toe bestond het digitale in mijn onderzoek er uit dat ik in digitale bestanden naar specifieke woorden en begrippen zoek. Maar inmiddels ben ik, met behulp van het vrij beschikbare softwarepakket Stylo dat gemaakt is door Maciej Eder, Mike Kestemont en Jan Rybicki, niet alleen meer aan het zoeken maar ook aan het digitaal analyseren.  

| 20 oktober 2014 | digitale analyse, jongerenstijl

Eind vorig jaar kocht de KB een fotomechanische herdruk van de Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura (Atlas ofwel kosmografische beschouwingen over de schepping van de wereld en de vorm van het geschapene) van Gerard Mercator uit 1595.

Lia de Boer | 17 oktober 2014 | Cartografie, atlassen, Gerard Mercator

Vroegmoderne schrijvers beoogden met hun teksten de werkelijkheid nooit zomaar weer te geven. Ze speelden met het gegeven dat teksten een afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Die konden ze mooier maken dan-ie was, of juist gruwelijker. Vroegmoderne teksten zijn zo als het ware uitvergrotingen van de werkelijkheid die tot doel hadden de essentie van die werkelijkheid onder de aandacht van de lezers te brengen. Dat mechanisme speelt een rol in alle vroegmoderne teksten, maar in sommige genres nog meer dan andere.

Els Stronks | 13 oktober 2014 |
Het A.B.C. of Hane-boek is zeer nuttig voor jonge kinderen om te leren [KW NOM R 78]

De collectie van de Koninklijke Bibliotheek bevat meer dan 200.000 kinderboeken en in duizenden daarvan staan vogels van allerlei pluimage. In dit blog ga ik in vogelvlucht langs vogels in negentiende-eeuwse kinderboeken en centsprenten. De meeste van de hier besproken werken zijn gedigitaliseerd en online te bekijken op het Geheugen van Nederland. 

Leerzame lessen

Karin Vingerhoets | 10 oktober 2014 | negentiende eeuw

In het moderne denken over pubers is veel aandacht voor de fysieke gesteldheid van puberende jongeren. De relatie tussen hun fysiek, gedrag en uiterlijk is voortdurend inzet van maatschappelijke discussies en wetenschappelijk onderzoek: welk gedragsimpulsen krijgt de puber bijvoorbeeld van zijn puberende brein, hoe valt toch te verklaren dat meisjes van 13 zich allemaal hetzelfde kleden?

| 6 oktober 2014 | puberteit, puberfysiek, acne