Home

Welkom op de blog over de KB-collecties. Hier schrijven specialisten van de Koninklijke Bibliotheek over alles wat ze raakt, opvalt of verwondert.

Bronnen en zoekwijzers KB

Wie is Marli Huijer? Geen gekke vraag, nu zij de nieuwe Denker des Vaderlands is. In de kranten is te lezen dat zij ‘denkeres’ is en aan ‘tussendenken’ doet. Maar wie meer wil weten, moet dieper graven dan in de kranten.

Daniel Meijer | 27 maart 2015 | Denker des Vaderlands, Marli Huijer, digitale collectie, tijdschriften
Ex-libris Anny Antoine

Werkend aan een artikel over Nederlandse boekenverzamelaars van Franse literatuur viel het me weer op hoe weinig we weten over onze Nederlandse bibliofielen en dan is Koopman nog een gunstige uitzondering. Over hem is vrij veel bekend.

Paul van Capelleveen | 25 maart 2015 | Collectie Koopman, Louis Koopman, Anny Antoine, boekenkasten
Pauwels van Hilligaert, Frederik Hendrik bij het beleg van Den Bosch 1629, Rijksmuseum Amsterdam

'In boeken schrijft men niet', is een gangbare gedragsregel onder boekenliefhebbers. Zelfs in studieboeken hoort men niet te schrijven. Markeerstiften om er soms hele pagina’s geel of roze mee te kleuren, zijn uiteraard echt uit den boze. Toch telt de collectie van de Koninklijke Bibliotheek boeken waarin vroegere lezers of gebruikers aantekeningen hebben geschreven. Als deze aantekeningen van een beroemd iemand, een bekende geleerde of een groot staatsman zijn, wordt dat in de catalogus bij de titel van het boek vermeld.

Ad Leerintveld | 19 maart 2015 | Frederik Hendrik, Daniel Heinsius, Den Bosch, libri annotati, Constantijn Huygens, brieven
Jacques Toulous, Zwoele nachten, liefdesavonturen van een Amsterdamsch naaimeisje

Een erotisch verhaal uit de jaren twintig waarin alle personages de namen hebben van bekende schrijvers uit die tijd. Deze uiterst merkwaardige uitgave wist de Koninklijke Bibliotheek onlangs te verwerven.

Arno Kuipers | 3 maart 2015 | Erotica, Jacques Krul, Jacques Toulouse, Pandora uitgevers genootschap
Tinus van Doorn, De boer en de vos (1937) (detail)

De Pondok Pers stond niet in Indonesië, al klinkt de naam daar wel naar. Deze pers van de kunstenaar Tinus van Doorn was opgesteld in een huisje dat hij zelf met zijn vrouw had laten bouwen tegen de Lochemse Berg in Barchem (Gelderland). Je kunt je wel afvragen of je het een private press kunt noemen, want drukken met losse loden letters was er niet bij en dat maakt toch de essentie van de door William Morris begonnen private press-beweging uit. In elk geval past de pers in een langere traditie van kunstenaars die hun eigen werk drukken, zoals William Blake.

Paul van Capelleveen | 17 februari 2015 | private press, Tinus van Doorn, Pondok Pers, houtsneden